اب روستایی اسالم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تقویت آب شرب 320 خانوار بخش اسالم ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

تقویت آب شرب 320 خانوار بخش اسالم

مدیر شرکت آب و فاضلاب تالش از افزایش آبدهی چاه روستای پیرهرات با نصب و راه‌اندازی پمپ شناور خبر داد