نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی گفت که جنگ اقتصادی دارای تبعات بیشتری از جنگ نظامی است زیرا انسجام را از بین می برد. در حوزه اقتصادی هروقت روابط بر ضوابط حاکم باشد به انسجام جامعه آسیب می زند که باید به این موضوع توجه داشت

به گزارش تالشان نیوز ، حسن محمدیاری در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری اظهار کرد: امروزه ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی و عدم انسجام در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم و همچنین ضعف اخلاق در جامعه ناشی از روحیه خودبرتربینی و ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی جامعه را دچار مشکل می کند.

وی افزود: جنگ اقتصادی دارای تبعات بیشتری از جنگ نظامی است زیرا انسجام را از بین می برد. در حوزه اقتصادی هروقت روابط بر ضوابط حاکم باشد به انسجام جامعه آسیب می زند که باید به این موضوع توجه داشت.

این نماینده مجلس گفت که وزیر ارتباطات در کمیسیون مهلت دو هفته ای برای گفت وگو با هیات امنا و حل مشکل ایثارگران خواست که امیدواریم هرچه سریع تر مشکل این افراد برطرف شود.