۵ مرکز پزشکی ارائه دهنده خدمات زیبایی  درشهرستان رشت پلمب شد

۵ مطب ارائه دهنده خدمات زیبایی  که بدون حضور پزشک  فعالیت غیر مجاز داشتند توسط تیم نظارتی معاونت درمان  دانشگاه پلمب شد.

به گزارش تالشان نیوز : دکتر زهره تیموری _ مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه اظهار داشت طبق گزارشات واصله مردمی و بازدید کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه  ۵ مطب ارائه دهنده خدمات زیبایی که بدون حضور پزشک توسط افراد فاقد صلاحیت  فعالیت داشتند شناسایی پلمب و پرونده ها جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

دکتر تیموری بیان کرد مراکز زیبایی پزشکی که پزشک در آن حضور ندارد طبق دستور العمل وزارت بهداشت پلمب و تخلفات به اداره تعزیرات و دادگاه ارجاع داده می‌شود و  در صورت مشاهده تخلف و ارائه خدمات غیرمجاز توسط اپراتور‌های فاقد صلاحیت، این مراکز در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات دانشگاه پیگیری و نسبت به برخورد با آن تصمیم‌گیری می‌شود.