با حکم محمد شیخان

یک ماسالی مدیر مجتمع دخانیات گیلان شد

به گزارش تالشان نیوز با صدور حکمی از سوی محمد مجاور شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، “مصطفی صابر” به عنوان مدیر مجتمع دخانیات گیلان منصوب شد.

مصطفی صابر اهل ماسال مبباشد و پیش از این در سمت مدیرکل حراست استان گیلان مشغول به فعالیت بوده است.

پیش از این، مهدی زکی پور به مدت یک سال سرپرست مجتمع دخانیات گیلان بود.

گفتنی است محمد شیخان نیز اهل شهرستان ماسال میباشد که چندی پیش به عنوان رییس دخانیات کشور منصوب شد.