رد صلاحیت رییس شورای شهر اسالم

یوسف عبدلی از رقابت در انتخابات بازماند

به گزارش تالشان نیوز با اعلام نتایج تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر از سوی هیئت نظارت شهرستان تالش اسامی واجدین شرایط برای حضور در عرصه انتخابات اعلام شد که شنیده ها در شهر اسالم حکایت از رد صلاحیت یوسف عبدلی رییس شورای این شهر را دارد
صلاحیت یوسف عبدلی در حالی برای اعضای هییت نظارت بر انتخابات محرز نگشته که وی سابقه دو دوره عضویت در این شورا را در کارنامه خود دارد

در کنار عبدلی نام اقایان سروری صباحی بیابانی و خانم قلی زاده در زمره ی رد صلاحیت شدگان قرار دارد