امام جمعه تالش :

گاهی یارکشی های انتخاباتی با دفاع از مفسدین اغاز میشود / نهادهای اطلاعاتی نظارت کنند

حجت الاسلام نورزاد با طرح انتقادات تند از برخی رفتار های فریبکارانه انتخاباتی گفت : مردم انانی که با شام و هدیه دادن به دنبال رای هستند را پس بزننید چرا که نتیجه اش میشود چرا ما کمربندی نداریم چرا اسکله بندر نداریم !

به گزارش تالشان نیوز حجت الاسلام نورزاد در بخشی از صحبت های خود در نماز جمعه تالش با انتقاد از برخی رفتارهای انتخاباتی گفت : مردم باید هوشیار باشند کسانی را که میخواهند با شام دادن با هدیه دادن با سوروسات بپا کردن نماینده مجلس شوند پس بزنند.

وی خطاب به مردم تاکید داشت : مردم اگر دیدید کسی شما را می‌خواهد با این ترفند ها بفریبد با رای ندادن به او ، او را پشیمان کنید چاره کار اینست که اینها را نپذیرید اینهارا قبول نکنید چون وقتی به چنین کسانی رای میدهید ‌نتیجه اش میشود چرا ما کمربندی نداریم چرا اسکله بندر نداریم !

دکتر نورزاد ادامه داد : دهه ها ی قبل در روستای تکی تازه آباد زمینی برای پتروشیمی جا مشخص کردند هزینه و بودجه برایش تعیین کردند اما چرا پتروشیمی زده نشد ؟

امام جمعه تالش با بیان اینکه بعضی یارکشی های انتخاباتی با دفاع از فاسدان اتفاق خواهد افتاد تصریح کرد : این نکته مهمی است و نهاد های نظارتی و اطاعاتی و امنیتی عنایت داشته باشید یکی از حربه ها برای جلب آرا همیشه دفاع از فاسدان و درست کردن پرونده فاسدان بوده است.

حجت الاسلام نورزاد با بیان اینکه رای باید پاک باشد عنوان داشت : برخی کاندیداها افرادی را جستجو و شناسایی میکنند که در موضوعی دارای مشکل یا پرونده ای هستند و به سراغش میروند و با وعده کارسازی در حل ان مشکل میگویند پرونده ات با من ولی شما در انتخابات ما را همراهی و کمک کنید .