کمبود نان در رضوانشهر منجر به درگیری شد

به گزارش تالشان نیوز صبح روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت بعلت نرسیدن نان به یک مشتری محلی در تازه آباد رضوانشهر یک مشتری با شیشه نوشابه به نانوا حمله کرد و وی را بشدت مجروح و روانه بیمارستان کرد.

ماجرا از این قرار است که مشتری ساعت ۸:۳۰ صبح برای خرید نان مراجعه میکند و بعد آنکه فهمید نان تمام شده  عصبانی میشود و از نانوا طلب سهمیه اش را می‌کند و میگوید نانوا حق ندارد به مسافرین نان بدهد که اینگونه کمبود نان باشد و به سایرین نان نرسد در نتیجه اقدام به فحاشی و در نهایت به سمت نانوا حمله ور شده و او را بشدت مجروح میکند!

که در نهایت باحضور مسئولین و عوامل انتظامی ضارب دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد.