فومن و شفت به یک نماینده 2 بار پشت هم رای اعتماد نمی دهد

کریم معصومی رسما نماینده منتخب فومن و شفت شد | بهروزی فر هم یک دوره ای شد

براساس اعلام ستاد انتخابات، کریم معصومی با ۲۲۰۵۵ رای به عنوان نماینده منتخب فومن و شفت در مجلس دوازدهم برگزیده شد.

به گزارش تالشان نیوز ، نتیجه رسمی انتخابات در حوزه انتخابیه فومن و شفت اعلام شد.

براساس اعلام ستاد انتخابات، کریم معصومی با ۲۲۰۵۵ رای به عنوان نماینده منتخب فومن و شفت در مجلس دوازدهم برگزیده شد.

بدین ترتیب خلیل بهروزی فر نماینده کنونی فومن و شفت در مجلس از رسیدن به بهارستان باز ماند تا رسم یک دوره ای بودن نمایندگان فومن و شفت در مجلس پایدار بماند.