اجرای حکمی عجیب در رضوانشهر

کانسکی که وزن لابیش از حکم قاضی دادگاه سنگین تر است

به گزارش تالشان نیوز چندی پیش خبری در سطح رسانه های محلی شهرستان رضوانشهر در خصوص اجرای حکم رفع تصرف کانکس مستقر در حریم کانال ابیاری داخل شهر رضوانشهر منتشر شد که حواشی بسیاری را به همراه داشت.

ظاهرا اجرای این حکم ساده و بی حاشیه به نظر میرسد.

اما گذشته از معرکه گیری بهره بردار این کانکس که ان را به آژانس مسافر بری تبدیل ساخته بود ،نحوه اجرای حکم این رفع تصرف نبز در نوع خود کم نظیر به نظر میرسد.

موضوع از این قرار است ، فردی که در تصاویر ارسالی به تالشان نیوز خود را نماینده اجرایی رییس جمهور معرفی میکند در حدود دو سال گذشته اقدام به استقرار کانکسی در حاشیه حریم کانال ابیاری داخل شهر رضوانشهر میکند و آژانس خود را به این محل انتقال میدهد.

در پی افزایش تصرفات حریم کانال از طرف دست فروشان و اتصال انشعبات مختلف غیر قانونی و همچنین ایجاد مزاحمت و ترافیک در منطقه ،  اداره آب منطقه ای رضوانشهر نسبت به رفع تصرف حرائم کانال ابیاری خود اقدامات قانونی را به عمل میاورد.

در مرحله اول دستور قضایی برای انتقال کانکس اژانس مسافربری صادر میشود و علی رغم فشار های مختلف و کاهلی برخی عوامل مرتبط به اجرای حکم ،سرانجام حکم صادره اجرا شد و بهره بردار نسبت به جابه جایی کانکس اقدام کرد.

اما در کمال تعجب در حضور نیروی انتظامی نه تنها رفع تصرف صورت نپذیرفت بلکه کانکس به کمتر از ۲۰۰ متر پایین تر در حریم کانال ابیاری انتقال پیدا کرد !

در حالی که در حکم صادره بابت شکایت اداره اب منطقه ای صراحتا به رفع تصرف کانکس از حریم کانال اشاره شده بود و نه انتقال آن ، اجرای حکم رفع تصرف به بهانه عدم داشتن مکان مناسب برای انتقال کانکس نیمه کاره رها شد  !

از قرار معلوم با فشار مسئولین شهرستان با انتقال موقت مشروط بر عدم فعالیت صنفی موافقت شفاهی صورت میپذیرد تا بهره بردار کانکس سریعا نسبت به انتقال دائم ان اقدام کند

اما در کمال تعحب پس از چندی بهره برادر  کانکس بدون توجه به حکم قضایی و توافقات صورت پذیرفته مجددا فعالیت صنفی غیر قانونی خود را از سر میگیرد

با این وجود بررسی ها حکایت از ان دارد اداره اب منطقه ای مجددا نسبت به این موضوع و رفع تصرف تمام دست فروشان مستقر در حاشیه کانال ، به دادگاه رضوانشهر ، دعوی حقوقی مطرح کرده است.

از شواهد چنین بر می آید که وزن لابی بهره بردار کانکس از وزن حکم قاضی دادگاه رضوانشهر سنگین تر است که اینچنین میتواند اجرای قانون را به دست مجریان و ناظرین قانون به سخره بگیرد.

عکسی از مهدی حیدری نژاد