پس از سالها انتظار

چشم و دل ورزشگاه پوریای ولی به نور پروژکتور روشن شد

به گزارش تالشان نیوز با صعود تیم چوکا در سال ۱۳۹۹ به لیگ یک فوتبال کشور ضرورت تجهیز ورزشگاه پوریای ولی از جمله ابعاد و نور ورزشگاه از سوی مسئولان سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به متولیان ورزش شهرستان ابلاغ شد .

اما در نهایت به دلیل نبود اعتبارات و مشکلات زیرساختی پیش روی ورزشگاه و همچنین علی رغم تلاش و تاکید نماینده حوزه انتخابیه تالش اجرا و اتمام پروژه به تعویق افتاد و تیم چوکا در لیگ یک از رقابت های خانگی محروم ماند و در کنار ضعف مدیریتی به لیگ دسته دوم سقوط کرد.

در ادامه با تعریض ابعاد زمین فوتبال و تجهیز ورزشگاه تیم چوکا توانست در اغاز رقابت های لیگ دسته دوم مجوز استفاده از امتیاز میزبانی را پیدا کند.

نصب پروژکتورهای نور ورزشگاه پوریای ولی اخرین محدودیت سازمان لیگ برای میزبانی چوکا در طول ماه رمضان بود که با بهره برداری از آن ، تیم چوکا میتواند هفته ی آینده بعد از افطار از امتیاز میزبانی زیر نور ورزشگاه بهره مند شود.

هرچند اماده سازی به موقع ورزشگاه میتوانست ضامن حفظ سهمیه ارزشمند چوکا در لیگ یک باشد اما با این حال شرایط کنونی ورزشگاه را میتوان جزو کارنامه مثبت مسئولین شهرستانی و استانی به خصوص حسن محمدیاری نماینده حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر قلمداد کرد .