چالش بزرگ انتخاب استاندار

همواره در بازه زمانی پس از انتقال قدرت در قوه مجریه ، یکی از اساسی ترین چالش ها ، انتخاب استانداران است و براین اساس درزمان های نزدیک به تغییر استانداران ، فهرستی از اشخاص واجد شرایط از طریق احزاب ، فعالین ستادهای انتخاباتی و … منتشر میشود.

هرچند بحث انتخاب استاندار برای استان گیلان رفته رفته به روزهای پایانی خود نزدیک میشود اما باید در نظر داشت در حال حاضر استان گیلان با وجود داشتن ظرفیت های غنی از نخبگان فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و سیاسی ، در سطوح بالای تصمیم سازی کشوری قرار دارد و مسلما با چنین پتانسیلی ، گزینش یک استاندار بومی خارج از دایره احتمالات نیست ، هرچند انتصاب یک استاندار غیر بومی و البته کارامد میتواند محدودیت های انتصاب فردی غیر بومی را از میان بردارد.

در این شرایط ، بنظر میرسید اتلاف زمان از سوی سیاسیون استان برای انتخاب استاندار بدلیل خیرخواهی برای عموم مردم نیست و باید در نظر داشت در انتصاب یک استاندار بومی ، همواره عده ای قلیل بدنبال سهم خواهی های همیشگی خود هستند که باید به این دسته از افراد متذکر شد که دولت #عدالتوکرامت با دولت های پیشین بسیار متفاوت است و این اشخاص نباید منافع شخصی و گروهی خود را به منافع عمومی استان ترجیح دهند .

در پایان ، نظر اجماعی ستاد مرکزی جوانان دکتر رئیسی در استان گیلان بر این است که سکانداری استانداری گیلان باید بر عهده فردی متعهد ، متخصص ، فساد ستیز و انقلابی باشد ، شخصیتی که از دایره فرصت طلبان سیاسی به دور باشد و در مسیر توسعه و پیشرفت استان گیلان حرکت کند و در این مسیر دست صاحبان قدرت و ثروت را کوتاه نماید.

نیما حسینی
رئیس ستاد مرکزی جوانان دکتر ابراهیم رئیسی در استان گیلان