ضرورت رسیدگی به معضل سد معبر شهر تالش

پیاده رو یا شهر آهن ! زور شهردار تالش به جمع آوری سد معبر آهنین تالش میرسد ؟

در حالی که جمع اوری و ساماندهی دست فروشان شهر تالش نقل محافل مدیریت شهریست انتظار میرود شهردار تالش نسبت به جمع آوری سد معبر صنوف آهن فروشان که پیاده روهای شهر را در برخی مناطق پرتراکم شهری به شهر آهن تبدیل کرده اند اقدام عاجل کند.

به گزارش تالشان نیوز پدیده ی سد معبر یکی از چالش های مدیریت شهریست .

در نگاه اول سد معبر در دست فروشان خرد یا فروشندگان محصولات فصلی که به طور موقت در معابر اصلی شهر مستقر هستند تعبیر میشود در حالی که سد معبر تنها به این قشر معطوف نمیشود .

رسیدگی در تسهیل رفت و امد مردم در معابر شهری و ازادسازی معابر وظیفه ذاتی شهرداری هاست و مشمول تمام صنوف در تمام جغرافیای شهری میشود.

عدم اهتمام شهرداری ها در خصوص ساماندهی معابر چه از منظر زیبایی شهری چه از منظر ایجاد مزاحمت برای مردم و تعارض صنفی و حتی تراقیک میتواند آسیب های فراوانی در جامعه داشته باشد.

موضوع سد معبر شهر تالش نیز در حال تبدبل شدن به چالشی عمیق در مدیریت شهریست و در این راستا شهردار تالش در بدو حضورش در کرسی شهرداری تالش بر ضرورت رسیدگی به این مهم تاکید داشت.

و اقدامات موقتی نیز در سطح ساماندهی دست فروشان داخل شهر تالش در دستور کار قرار گرفت .

تا حتی شنیده ها از جانمایی مکانی توسط شهرداری تالش برای ایجاد یک بازارچه فصلی و دائمی حکایت دارد.

با این حال سد معبر در تالش تنها به قشر دست فروشان خردپا مختص نمیشود بلکه امروزه بزرگ ترین و سنگین ترین سد معبر که چهره ی زشت و زننده به شهر تالش بخشیده است مربوط به دو صنف آهن فروشان و مصالح ساختمانی میباشد.

صنوفی که بعضا در پر تراکم ترین نقاط شهر با ریختن اهن الات با حجم بالا یا مصالح ساختمانی در پیاده رو های شهر سد معبر سنگینی ایجاد کرده اند و موجبات ترافیک شدید را فراهم اوردند.

انتظار میرود شهردار تالش در کنار ساماندهی دست فروشان و حل مشکل سد معبر ، نسبت به جمع اوری سد معبر اهن الات و مصالح ساختمانی از پیاده روهای شهر اقدام فروری را در دستور کار قرار دهد.

باید دید زور شهردار تالش به جمع اوری سد معبرهای اهنین شهر میرسد یا خیر