پلمب اتاق اصناف تالش

در پی شکایت مالکین سابق ، با حکم قضایی اتاق اصناف تالش پلمب شد

به گزارش تالشان نیوز در پی طرح شکایت شاکی خصوص حکم پلمب اتاق اصناف شهرستان تالش روز شنبه ۲۳ دی اجرا شد.

گفتنیست حکم قطعی محکومیت اتاق اصناف توسط شاکیان خصوصی به بهمن سال ۱۴۰۰ و ریاست اسبق اتاق اصناف بازمیگردد که پس از کش و قوس های فراوان بلاخره اجرایی شد.

بر اساس اطلاعات واصله از پرونده مذکور ملک مشاعی اتاق اصناف دهه ۷۰ از یکی از مالکین خریداری شده و پس از سالها مالک دیگر با دادن وکالت به وراث فروشنده قبلی ادعای مالکیت جدید مطرح نمود که در نهایت به محکومیت اتاق اصناف منجر شد

پلمب اتاق اصناف نگرانی های عمیقی را در میان بازاریان و کسبه ایجاد کرده است و باید دید طی روزهای اتی متولیان امر برای حل این موضوع چه اقدامانی را در دستکر کار قرار خواهند داد