ادامه سقوط جایگاه کیوی ایران در بازارهای جهانی

پس از هند امارات نیز کیوی ایران را پس فرستاد!

به گزارش تالشان نیوز به نقل از مهر محمد سعیدی گفت : یک محموله ۲۰ تنی کیوی به علت صادر نشدن گواهی قرنطینه برگشت خورد و مجوز صادرات دریافت نکرد.

مدیر گمرک بندر شهید باهنر بندرعباس با بیان اینکه این بار از شهرهای شمالی کشور به مقصد امارات عربی متحده بارگیری شده بود خاطر نشان کرد علت صادر نشدن گواهی قرنطینه وجود آفت در کیوی صادراتی بوده است.

وی افزود : پیش از این نیز یک محموله کیوی از بنادر بندرعباس به مقصد

صادر شده بود که از سوی کشور مقصد مرجوع شد.

اشرف منصوری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: گواهی و مجوز بهداشت محموله برگشتی کیوی از کشور هند در بندرعباس صادر شده بود اما درباره علت برگشت محصول منتظر اعلام نظر سازمان حفظ نباتات وزرات جهاد کشاورزی هستیم.

منصوری اظهار داشت : اکنون صدور گواهی برای صادرات محصولات کشاورزی به هند تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.