وعده ارزیابی کمیسیون ملی یونسکو در ایران:

«پایتخت چای ایران» در آستانه ثبت جهانی

به گزارش تالشان نیوز به نقل از ایسنا، سید احمد محیط طباطبایی رییس کمیته ملی موزه ها در ایران که پیگیر ثبت این پرونده است، خبر داد که هیأت ارزیابی کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سفر به رشت و لاهیجان با بهره‌برداران و تولیدکنندگان چای، شهردار و مسؤولان مدیریت شهری و شورای شهر، هنرمندان، انجمن‌ها و سمن‌های این شهر دیدار کردند. هدف از این دیداها، همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای ثبت جهانی لاهیجان به عنوان پایتخت چای بود.  

امیر روشن ـ‌ معاون ارتباطات و امور مشارکت‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران ـ در نشست روند ثبت لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران در فهرست یونسکو نیز گفت: پس از انتخاب لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران، این شهرستان می‌تواند با شهرهای فعال چای در سایر کشورها ارتباط برقرار کرده و دیپلماسی شهری از مسیر چای را توسعه دهد.

در این نشست مسؤولان کمیسیون ملی یونسکو در ایران درباره تعیین وضعیت ثبت جهانی لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران، تا یک ماه آینده وعده‌هایی دادند.

لاهیجان جایگاه نخست کشت چای در ایران را دارد و موزه تخصصی و تاریخی «چای» و آرامگاه «کاشف‌السلطنه» ـ بنیان‌گذار صنعت چای ایران ـ در این شهرستان قرار دارد. چند سالی است که موضوع ثبت جهانی شدن این شهرستان به عنوان پایتخت چای ایران مطرح است.

در مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز نشست مشترک مسؤولان شهری لاهیجان با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و اعضای کمیته کسب و کار این کمیسیون به منظور بررسی این پرونده برگزار شد. موضوع ثبت جهانی لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران بیشتر از دو سال است که مطرح است.