خانه‌تکانی زود هنگام در دولت

ول رستم قاسمی می‌رود، بعد خاندوزی

تالشان نیوز : دولت رئیسی تازه کارش را شروع کرده اما یک خانه‌تکانی جدی در پیش دارد. بخشی از آن ناگزیر بوده و متاثر از سرنوشت و مسائل غیر قابل پیش‌بینی.

مثلا همین بیماری سختی که گریبان رستم قاسمی را گرفته و موجب کنار گذاشتن او از وزارت مسکن و شهرسازی خواهد شد.

بخشی دیگر از تحولات آتی دولت اما اینچنین نیست. دومین گزینه‌ای که از قطار کابینه پیاده می‌شود خاندوزی است. پیش از این هم روزنامه «شرق» به این تحول اشاره کرده و آقای وزیر اقتصاد را اولین اخراجی دولت خوانده بود.

آنچه اکنون گفته و شنیده می‌شود اما حاکی از جدیت رئیسی در کنار گذاشتن خاندوزی است. تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی‌های شدیدی دارد که در ادامه راه آسیب‌زا است، برای همین هم رئیسی تصمیم گرفته بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای کار را یک سره کند.

این طور که معلوم است احسان خاندوزی اولین قربانی این ایجاد هماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت خواهد بود. / عصر ما