ورود دستگاه قضا به پرونده طرح هادی روستای گتگسر تالش

به گزارش تالشان نیوز معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: یکی از مطالبات مردم ورود دستگاه قضا برای بازنگری در طرح هادی روستای گتسکر گیسوم تالش است که امروز رییس کل دادگستری گیلان پس از دیدار چهره به چهره با مردم منطقه، دستور داد این پرونده بررسی شود.


احمد آقایی با بیان اینکه اجرای طرح هادی در روستا‌ها باید فرصت باشد نه تهدید افزود : اجرای طرح هادی در این روستا بررسی و بازنگری خواهد شد تا زمین‌های ملی و کشاورزی از محدوده این طرح خارج شود.


وی گفت: کسانی که در این رابطه بستری برای سودجویی سوداگران فراهم کرده باشند مجازات خواهند شد.