ناپدید شدن صیاد اسالمی در ساحل روستای سیاه چال

به گزارش تالشان نیوز بخشدار اسالم روز پنجشنبه از ناپدید شدن صیاد ۳۸ساله در آب های ساحلی سیاه چال دریای خزر در این بخش خبر داد و گفت: این ماهیگیر غروب روز سه شنبه برای صید به دریا رفته و ناپدید شده و متاسفانه از جستجوی ۴۸ ساعته نیروی انتظامی برای یافتن وی نتیجه ای حاصل نشده است.
لیلا یاری افزود: ساحل سیاه چال با عمق حدود یک و نیم متر از مناطق مستعد ماهیگیری است و صبح روز چهارشنبه صیادان، قایق سرنگون صیاد ناپدید شده را در محل نصب دام ماهیگیری پیدا کرده اند و اثری از صیاد نبوده است.
روستای سیاه چال با ۵۲۸ نفر جمعیت در بخش اسالم تالش واقع شده است.

ایرنا