نامه ی رسمی هیات حل اختلاف به شوراهای شهر وصول شد

به گزارش تالشان نیوز در پی اصرار بر مصوبات شورای شهرهای چوبر لیسار پره سر رضوانشهر شاندرمن و ماسال مبنی بر انتخاب شهرداران منتخب این شهر ها ، هیات حل اختلاف استان با تشکیل جلسه ، بررسی موضوع مذکور را در دستور کار خود قرار داد

اما در نهایت ؛ با توجه به صائب بودن نظر نهادهای نظارتی ؛ هیچ تغییری در نتایج استعلام ها حاصل نشد و اعتراضات شورای شهرهای مورد اشاره از نظر هیات حل اختلاف رد و تایید صلاحیت شهرداران مورد قبول واقع نگردید.

لازم به ذکر است شوراهای شهرهایی که شهردار منتخب آنها رد صلاحیت شده اند باید نسبت به انتخاب شهرداران جدید اقدام کنند.