تاجزاده‌:

نامزد شده‌ام تا رویای آزادی و عدالت را زنده نگه دارم

تاجزاده‌:

نامزد شده‌ام تا رویای آزادی و عدالت را زنده نگه دارم

از پیمودن راه آزادی و عدالت نه خسته می‌شویم و نه ناامید

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات پس از ثبت نام در انتخابات ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای، گفت:

من برای گفتگو و تعامل آمدم و برای خشونت و دعوا‌های سیاسی نیامدم.

مرگ خواهی برای این و آن بس است

من با نگاه طالبانی به دین مخالفم

معتقد به حجابم، اما با حجاب اجباری مخالفم

من با سیاست خارجی پرهزینه و آمریکاستیزی و روسیه‌دوستی مخالفم

من با دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و انتخابات مخالفم

من با انحصار و تک‌صدایی در صداوسیما مخالفم

پیام من دوست داشتن زندگی و تلاش برای افزایش شادی و امید است‌