مناطق تصرف شده حریم دریا ۴۸ ساعته در اختیار مردم قرار گیرد

به گزارش تالشان نیوز : دکتر سید صولت مرتضوی در ادامه برنامه‌های سفر به استان گیلان به منظور پیگیری اجرای دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم دریا با حضور در منطقه آزاد انزلی، تاکید کرد: در مدت ۴۸ ساعت تمامی مناطق تصرف شده تخریب و استفاده از دریا برای تمامی مردم آزاد شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: ساحل دریاها براساس قانون متعلق به همه مردم است و احدی حق تعرض به ساحل را ندارد.

وی، همچنین در تماس تلفنی با دکتر سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور بر اجرایی شدن دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم دریا در منطقه ویژه اقتصادی انزلی تاکید کرد.