منازعه دسته جمعی منجر به قتل در جوکندان تالش

به گزارش تالشان نیوز به نقل از منابع محلی در اثر یک منازعه دسته جمعی فامیلی  با انگیزه اختلاف ملکی ، فردی از اهالی روستای چلونصر جوکندان به ضرب داس به قتل رسید.


گفتنیست مقتول خواهر زاده ضارب میباشد