اختلافات ملکی فردی از اهالی روستای جوکندان را به کام مرگ کشاند

به گزارش تالشان نیوز به نقل از منابع محلی در اثر یک منازعه دسته جمعی فامیلی  با انگیزه اختلاف ملکی ، فردی از اهالی روستای چلونصر جوکندان به ضرب داس به قتل رسید.


گفتنیست مقتول خواهر زاده ضارب میباشد