معرفی متصرف زمین‌های ملی در شهرستان فومن به دادسرا

معرفی متصرف زمین‌های ملی در شهرستان فومن به دادسرا

فرمانده انتظامی فومن از معرفی متصرف ۲ هزار مترمربع زمین ملی در این شهرستان به مرجع قضائی خبر داد.

به گزارش تالشان نیوزسرهنگ حمیدرضا فیضیگفت: ماموران انتظامی ۲ هزار مترمربع زمین ملی در یکی از روستا‌های شهرستان فومن را با حکم قضایی و همراهی کارشناسان اداره منابع طبیعی از یک متصرف پس گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن گفت: متهم ۷۵ ساله این زمین‌ها را با بلوک‌های سیمانی به صورت غیرقانونی دیوارکشی و محصور کرده بود که بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با حکم دادستان همه آثار تصرف از این زمین جمع آوری شد.
وی با بیان اینکه متصرف به مرجع قضایی معرفی شد، افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این قطعه زمین را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ فیضی از مردم خواست در صورت برخورد با هرگونه دخل و تصرف در زمین‌های ملی، مورد را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.