مشاهده کوکر شکم سیاه برای اولین بار در گیلان

عباس عاشوری در جمع خبرنگاران گفت: هفت گونه کوکر یا باقرقره از راسته کوکرشکلان و تیره کوکرها در ایران زیست می‌کنند که تاکنون فقط کوکر شکم سفید در استان مشاهده شده بود و کوکر شکم سیاه برای نخستین‌بار از گیلان  گزارش می‌شود و گونه مهاجر عبوری برای استان است.

وی افزود: کوکر شکم سیاه جثه بزرگ، دم کوتاه و بال‌های به نسبت پهن دارد و به واسطۀ رنگ سیاه شکم تشخیص داده  می‌شود. نر و ماده متفاوت و فاقد تغییرات فصلی هستند. زیستگاه آن استپ‌های خشک تا نیمه‌خشک، مناطق نیمه‌بیابانی با پوشش گیاهی کوتاه و پراکنده، دشت‌های نمکی، شنی، لومی، رسی یا سنگریزه ای و گاهی کشتزارهای خشک است و معمولاً در دسته‌های متوسط تا بزرگ دیده می‌شود.

عاشوری خاطرنشان کرد: دو قطعه کوکر شکم سیاه توسط  یکی از پرنده‌نگرهای فعال در حوزه این شهرستان ( فردین نظیری ) ، در حاشیه تالاب جوکندان منطقه حفاظت‌ شده لیسار مشاهده و عکاسی شد.  

وی تصریح کرد: عکس‌های گرفته شده برای شناسایی و تایید نهایی به اداره کل حفاظت محیط‌زیست ارسال و گونه، مورد تایید کارشناسان استان قرار گرفته است.