به دلیل تخلفات زیست محیطی

مدیر شهرک صنعتی، مدیر آبفا و ۵ شهردار تالش به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش تالشان نیوز ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش از معرفی مدیر شهرک صنعتی، مدیر آب و فاضلاب و ۵ شهردار حوزه شهرستان تالش به مراجع قضایی خبر داد.

رامین شیلاتی گفت: مدیر شهرک صنعتی، مدیر آب و فاضلاب و ۵ شهردار حوزه شهرستان تالش که به تکالیف خود در خصوص جمع آوری، حمل و دفن اصولی پسماندها و فاضلاب شهری و پساب عمل نکردند به مراجع قضائی معرفی شدند.

این اقدام حقوقی پس از صدور چندین اخطاریه به شهردارهای شهرستان و مدیران آب و فاضلاب و شهرک صنعتی و عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی از سوی آن‌ها انجام و ضمن اعلام جرم، مراتب از طریق مراجع قضایی شهرستان در دست پیگیری است.

وی در ادامه گفت: اداره محیط زیست شهرستان تالش در چهارچوب وظایف قانونی و ذاتی خود با هر گونه آلودگی محیط زیست که بهداشت عمومی و حیات زیستمندان را تهدید کند برخورد قانونی خواهد کرد.