مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان منصوب شد

به گزارش تالشان نیوز به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت گیلان ،با حکم سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت تیمور پورحیدری به عنوان رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان منصوب شد.

تیمور پورحیدری اصالت گیلانی دارد و از مدیران ستادی وزارت صنعت و معدن بوده و سابقه معاونت پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران و همچنین ریاست سازمان بازرگانی استان البرز را در کارنامه دارد.

پیش از این فرهاد دلق پوش ریاست صنعت، معدن و تجارت استان را برعهده داشت