استاندار گیلان تاکید کرد؛

مخالف سرسخت فروش اراضی به غیربومی‌ها هستم | برخورد جدی با ساحل خواری و جنگل خواری

به گزارش تالشان نیوز ، اسدالله عباسی در جلسه کارگروه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز استان با تاکید بر برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز، اظهار کرد: در خصوص نظارت بر ساخت و سازهای استان، نباید غفلت و سهل انگاری صورت گیرد چرا که تبعاتی سوء به دنبال دارد.

وی با اشاره به عزم جدی دولت در مبارزه با فساد و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز، افزود: با مسببان ساخت و سازهای غیر مجاز در استان برخورد جدی می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز تبعات اجتماعی فراوانی دارد، گفت: مدیران شهری و روستایی، ناظران اصلی ساخت و سازها در شهر و روستا هستند و سهل انگاری از سوی آن‌ها پذیرفته نیست.

عباسی با اشاره به برخی تخلفات در امور ساخت و ساز روستایی، بیان کرد: نباید هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد چراکه ملت و منافع ملی، بر هر امری اولویت دارند.

وی با تاکید بر برخورد جدی با ساحل خواری و جنگل خواری، افزود: جنگل‌ها و انفال، میراث ارزشمند ماست و باید به صورت جدی از آن‌ها محافظت کنیم.

استاندار گیلان با انتقاد از صدور مجوز ساخت و ساز به افراد غیربومی در روستاها، تصریح کرد: مخالف سرسخت فروش اراضی به غیربومی‌ها هستم و باید نسبت به حفاظت از فرهنگ اصیل خود کوشا باشیم و نگذاریم فرهنگ روستایی و اصالت بومی‌مان، کم رنگ شود.

وی با تاکید بر لزوم نظارت ویژه به ساخت و سازها در مناطق شهری و روستایی، افزود: نباید اجازه داد با سهل انگاری عده‌ای، دیگران آسیب ببینند.

استاندار گیلان خطاب به شهرداران و دهیاران استان، تاکید کرد: همه مدیران موظفند نسبت به صدور مجوزهای ساخت و سازها نظارت ویژه‌ای داشته باشند.

عباسی از تشکیل کارگروه مبارزه با جنگل خواری، زمین خواری و ساحل خواری در گیلان خبر داد و بیان کرد: این کارگروه در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران، تشکیل شده و نتایج آن به استانداری اعلام شود.

وی با اشاره به مسئله زباله سراوان رشت افزود: باید با مدیریت جهادی، صحیح و بهنگام، موضوعات رسیدگی و برطرف شود.

عباسی همچنین بر لزوم برخورد جدی با قاچاق چوب در استان تأکید کرد.

در این جلسه که فرمانداران سراسر استان نیز به صورت ارتباط تصویری حضور داشتند، گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص مقابله با ساخت و سازهای داخل جنگل‌ها ارائه شد.