چوکا نقره داغ شد

محکومیت چوکای تالش در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال

 تیم فوتبال چوکای تالش توسط بازیکن اسبق خود به پرداخت ۳۶۰ میلیون تومان محکوم شد 

 

به گزارش تالشان نیوز به نقل از فدراسیون فوتبال، آرای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال درباره پرونده‌های مختلف اعلام شد

 

ارای صادره به شرح زیر است:

 

در پی شکایت حمید طاهری فرد از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۳ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 

در پرونده شکایت عبدالله رودپارکی از باشگاه اترک بجنورد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 

با توجه به شکایت حسین اینانلو از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۶۸ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۶ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

 

در پی شکایت حسین پورگلشاهی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۹ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۴۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

 

در پرونده شکایت حافظ یعقوبی از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.