جشن نوروزی شهر اسالم

محل تلاقی رقیبان دیروز و سیاستمداران امروز

به گزارش تالشان نیوز بعد ظهر روز پنج شنبه ۱۱ فروردین به مناسبت روز جمهوری اسلامی جشنواره نوروزی و آیینی با همکاری شهرداری اسالم و اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با حضور مردم و گردشگران با اجرای برنامه های متنوع از سوی هنرمندان برگزار شد.

در کنار برنامه های متنوع اجرا شده و استقبال خوب مردم و گردشگران از این مراسم ، حضور برخی از چهره های سیاسی در این مراسم از نکات جالب توجه این جشن نوروزی بود.

در این مراسم عسگر اسلامدوست نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در دوره ی ششم، بهمن محمدیاری نماینده ادوار دوره های پنجم هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی دکتر منصور یوسفی جولندان ریاست اسبق دانشگاه پیام نور تالش و نفر دوم انتخابات دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی و دکتر حسن محمدیاری نماینده ی فعلی حوزه ی انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر شرکت داشتند.

از نکات جالب توجه این قاب تصویر ، رقابت سنگین این چهره های سیاسی در دوره های مختلف انتخابات های مجلس شورای اسلامی است که امروز به یمن یک جشن نوروزی بدور از دیدگاه های سیاسی دور هم گرد امدند.