به جهت تسهیل ترافیک داخل شهر تالش

محدودیت تردد خودرو های سنگین و نیمه سنگین اعمال میشود

طی دستور دادستانی تالش محدودیت تردد خودروهای سنگین و نیمه سنگین از تاریخ یک بهمن از ساعت ۷ الی ۲۱ در داخل شهر تالش اعمال خواهد شد

به گزارش تالشان نیوز جلسه شورای ترافیک شهرستان تالش صبح روز پنجشنبه ۲۱ دی برگزار شد

در این جلسه دادستان تالش از اعمال محدودیت تردد خودروهای سنگین و نیمه سنگین به منظور تسهیل در ترافیک شهر تالش خبر داد

بدین ترتیب بر اساس دستور دادستان تالش محدودیت تردد خودروهای سنگین و نیمه سنگین از داخل شهر تالش از ساعات ۷ صبح تا ۲۱ شب از تاریخ یک بهمن اعمال خواهد شد.

پیرو این دستور قضایی دستگاه های متولی موظف به اعمال این محدودیت در شهر تالش میباشند.

هر چند که حل معضل ترافیک شهر تالش که مسبب نارضایتی عمومی شهروندان شده است با اجرای پروژه هایی چون کنار گذر تالش احداث پل امید و پاسداران و تعریض پل اصلی قابلیت حل و راه گشایی دارد اما اجرای این دستور قضایی میتواند به تسهیل مقطعی ترافیک شهر تالش کمک کند