لاپوشانی اقای سرپرست !

به گزارش تالشان نیوز هادی صادقی سرپرست تیم چوکا ، در گفتگویی با برنامه تلویزیونی فوتبال یک ، که از شبکه ورزش سیما پخش شد

فشار و توهین و ایجاد حاشیه توسط هواداران و هوادار نماها ، را عامل اصلی بی ثباتی در تیم چوکا و در نهایت سقوط این تیم به لیگ دسته دوم قلمداد کرد.

صادقی در ادامه به حواشی پیرامون انصراف محمد نصرتی ، از ادامه همکاری با تیم چوکا اشاره داشت و گفت مبلغ قرار داد بازیکنان چوکا در سطح برترین تیم های لیگ جام ازادگان بوده، که به میزان ۷۵ درصد نیز توسط مدیران باشگاه، پرداخت شده است.

هوادار نماها مقصر اصلی

سرپرست باشگاه چوکا ، در حالی هواداران و هوادار نماها را مقصر اصلی سقوط چوکا جلوه میدهد، که پیشتر اتحاد هواداران یکی از عوامل مهم صعود چوکا به لیگ یک بود.

به نظر اقای صادقی باید توضیح میدادند ، که چرا یکی از عوامل موفقیت چوکا به تهدید از نگاه ایشان ، تبدیل شده است.

در صورتی که هواداران ، بارها در خصوص مربیانی که مورد حمایت ایشان و مدیریت بودند ، هشدار دادند و در مقابل انها ضمن رد مخالفت و نگرانی هواداران ، از کسب موفقیت قطعی چوکا وعده دادند.!

حال اقای صادقی که تمام و کمال منویات خود را به کرسی نشاندند ، و هر انکس که خواستند بردند و اوردند ، از کدام فشار هواداران سخن میگویند ، که موجب عدم اجرای سیاست های کاری ایشان شده است.؟

سو مدیریت و انتخاب های غلط صادقی

اتفاقا این نقد بر هواداران وارد است ، که در مقابل سو مدیریت و انتخاب های غلط اقای صادقی و مدیریت ، سکوت پیشه کردند اما این صبر و شکیبایی بر خلاف صحبت سرپرست باشگاه ، برعکس جلوه داده شد .!

هادی صادقی در بخش دیگیری از صحبت خود ، تلویحا فشار هواداران را عامل اصلی انصراف محمد نصرتی میخواند ، ولی باز بدان اشاره ندارد که فشار هواداران به خاطر حفظ فرشاد پیوس و بازیکنان بومی و غیر بومی موفق در سال صعود بود ، که محمد نصرتی بدون توجه به ان ، اردوی تیم را در تهران اغاز کرد.

البته که اگر هم نصرتی به کار خود ادامه میداد، در مواجهه با سو مدیریت و کمبود منابع مالی که بعد ها گریبان گیر چوکا شد ، قطعا در ادامه انصراف میداد.

بازیکنانی که در حدو اندازه لیگ یک نبودند

صادقی در حالی از قرارداد بالای بازیکنان چوکا سخن میان اورده که ، به اذعان فرشاد پیوس و همه کارشناسان فوتبال ، این تیم جز ۱۳ ۱۴ بازیکن انهم با کیفیتی بسیار پایین تر از حتی بازیکنان فصل لیگ دو، دیگر بازیکنی که در حدو اندازه لیگ یک باشد، به خدمت نداشت.

حال سوال انجاست اقای صادقی که از قرار داد بالا سحن گفته، دقیقا منظورشات کدامین بازیکن با کیفیت تیم بوده است و چه کسانی عامل اوردن این بازیکنان به چوکا بوده اند؟.