بازار گرم قتل های خانوادگی در گیر و دار طرح های حمایت از معیشت خانوار !

قتل و خود کشی یک زوج رضوانشهری در تالش

به گزارش تالشان نیوز منابع غیر رسمی از وقوع قتل و خودکشی یک زوج رضوانشهری در شهر تالش خبر دادند.

گفته میشود مرد ۴۷ ساله ابتدا دست و پای همسر ۳۷ ساله خود را بسته و اقدام به خفه کردن همسر خود میکند.

و پس از قتل همسر خود ، دست به خودکشی توسط حلق اویز کردن خود میزند.

مراجع رسمی تاکنون در خصوص اعلام جزییات دقیق این اتفاق ناخوشایند و انگیزه ی این قتل و خودکشی ، اعلام موضع نداشتند.


در حالی که بازار قتل های خانوادگی به دلیل مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی در جای جای کشور از شهر های کوچک تا بزرگ هر روز در حال گرم تر شدن است ، طرح های معیشتی حمایت از خانوار در صدر اخبار قرار دارد و دولت به طرق مختلف در صدد اقناع عمومیست که میتواند با اجرای این طرح کمک حال وضعیت خانوار شود

البته به طور قطع شرایط اجتماعی کنونی و افزایش قتل های خانوادگی از نتایج سیاست های غلط دولت مردان و حکمرانان کشور است که نتایج ان در حوزه ی اقتصاد خانوار و تبعات ان قابل مشاهده است