یادداشتی از هادی رحیمی

غربت یک نهاد مردمی در روز گرامیداشت خودش

یادداشتی از هادی رحیمی عضو شورای شهر تالش و رییس شورای شهرستان تالش

تالشان نیوز : شوراهای اسلامی شهر و روستا از ابتدای آغاز به کار خود به عنوان نهاد برامده از اراده مردم همواره در پیشانی مطالبات احاد جامعه قرار داشته است.

یا به عبارتی از نهاد شورا میتوان به عنوان اولین و کوتاه ترین راه ارتباطی میان مردم و مسئولین در خصوص حل و یا ارائه و بازگو کردن مشکلات خرد یک روستا تا معضلات بزرگ مدیریت شهری نام برد.

طوری که اگر یک خانواده ای در نقاط دور دست یک روستا مطالبه ای در خصوص سهمیه آرد خود داشته باشد این خواسته ی خود را نه به اداره غله و یا سازمان صمت و یا به بخشدار مربوطه ارائه نمیدهد بلکه این نهاد شوراست که به عنوان نیروی برامده از انتخاب مردم مطالبات موکلین خود را به گوش مسئولین امر میرساند.

یا به همین ترتیب مطالبات غالب شهروندان که در اکثر امور و حوزه ها مراجعشان به اعضای شورای شهر است.

همانطور که پیشتر اشاره شد نهاد شورا واسطه ی میان مردم و مسئولین میباشد و جدای از مسئولیت اجابت مطالبات مردم، بخش دیگری از وظایف شورا به همکاری مداوم و تنگاتنگ با دستگاه های اجرایی بر میگردد.

دستگاه هایی که به واسطه ی حضور و وجود نهاد شورا میتوانند برای اجرای پروژه های خود از قدرت جلب مشارکت مردمی بهره ببرند و اگر نبود قدرت و اعتماد عمومی به این نهاد برخاسته از اراده مردم چه بسیار هزینه هایی سنگین که بر دوش دستگاه های اجرایی بر جای میماند.

انچه که گفته شد تنها بخش کوتاهی از قدرت و جایگاه نهاد شورا های اسلامی در حوزه های سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بود که همه ساله روز نهم اردیبهشت ماه جایگاه این نهاد مردمی را گرامی و تکریم میدارند.

اما در نهم اردیبهشت انچه که بر این روز و جایگاه شوراها گذشت نه گرامیداشت جایگاه رفیع شوراها بود و نه تکریم ان بلکه سهم شوراهای اسلامی شهر و روستاهای تالش از یک سال زحمت بی منت که همواره در صف اول تکریم صنوف و اقشار مختلف هستند یک غربت و سکوت بود که چه بسا خاطر بسیاری از همکارانم را مکدر کرد.

این غربت و سکوت در حالیست که به سبب جایگاه مردمی شوراها در بسیاری از مواقع شنونده و پذیرنده کاستی های دستگاه های اجرایی نیز هستند و بار مشکلات انان را نیز برعهده میگیرند.

که انتظار میرفت دستگاه های اجرایی شهرستان تالش به پاس زحمات این قشر بی ادعا حداقل به پیام تبریکی اکتفا میکردند که البته از ان نیز دریغ شد.

در پایان جا دارد در مقام یک همکار در شورای اسلامی شهر تالش و همچنین ریاست شورای اسلامی شهرستان ضمن عرض خدا قوت با تاخیر روز نهم اردیبهشت را به همه همکارانم از دورترین روستاهای شهرستان بزرگ تالش و اعضای شورای شهر تالش و شهر های مجاور تبریک و خدا قوت عرض کنم و امیدوارم در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری بتوانند در امر خدمت گذاری به مردم موفق و پیروز باشند.

فرزند کوچک تالش بزرگ هادی رحیمی جولندان