ترک جلسه ی سه عضو شورای شهر تالش

عدم شفافیت در تعداد توزیع کارت هدیه و جانمایی شن ریزی معابر ، حاشیه ساز شد!

به گزارش تالشان نیوز دومین جلسه ی شورای شهر تالش در سال جدید با حضور اعضای شورای شهر تشکیل شد.

اما روند بررسی دستور جلسه شورا به دلیل ترک جلسه ی سه عضو آن آقایان حسین پور پورپناه و یوسف زاده متوقف شد و از حد نصاب برای ادامه ی جلسه افتاد.

عبدالله حسین پور عضو شورای شهر تالش در گفتگویی اظهار داشت : شفاف سازی و نظارت یکی از اصلی ترین وظایف شورای شهر است که قانون گذار به عنوان بازوی نظارتی بر عملکرد شهرداران آن را به اعضای شوراهای اسلامی شهر تفویض داشته است و ما موظف هستیم همانطور که قول دادیم مردم را محرم خود بدانیم و پس از گذشت حدود هشت ماه موکلین خود را در جریان امورات قرار دهیم چرا که معتقد هستیم دانستن حق مردم است.

وی افزود : بر همین اساس و وظیفه ذاتی و قانونی ، اعضای شورای شهر خواستار شفافیت در خصوص نحوه ی توزیع و تعداد کارت های هدیه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده برای پرسنل و کارگران شهرداری شدند و در دستور کار اولین جلسه ی سال جدید در تاریخ ۱۵ فروردین قرار دادند.

حسین پور ادامه داد : در حالی که انتظار بر این بود تا مطابق دستور جلسه ی اعضای شورا ، گزارشی در این خصوص به اعضای شورای شهر ارائه شود اما این مهم بدون هیچ پاسخی به جلسه ی بعد یعنی جلسه تاریخ ۱۸ فروردین موکول شد .

حسین پور با بیان اینکه هرگونه مقاومت و یا تعلل در مجموعه شورای شهر و شهرداری در راستای شفاف سازی قابل قبول نیست گفت : در حالی که انتظار میرفت که در جلسه امروز ۱۸ فروردین به ابهامات اعضای شورا پاسخ شفافی ارائه شود اما متاسفانه اعضای شورا پاسخ درخوری نسبت به این موضوع دریافت نکردند و سه عضو شورا در اعتراض به این روند جلسه را ترک کردند.

حسین پور با اشاره به اینکه یکی از مطالبات شهروندان از مجموعه شهرداری و شورای شهر شن ریزی معابر فاقد اسفالت است عنوان داشت : در شرایطی که با کمبود و محدودیت شدید شن و ماسه مواجه هستیم به همین منظور طبیعیست که برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی همچون سالهای گذشته که گاها شنریزی ها به جای معابر در باغات کیوی انجام میشد

اعضای شورای شهر خواستار نظارت دقیقی بر نحوه ی توزیع و جانمایی ان باشند تا بتوانند ناظر بر توزیع ان باشند که متاسفانه عدم شفافیت در این خصوص به یکی دیگر از موارد مورد اختلاف اعضای شورای شهر تبدیل شد و پاسخ شفافی در این خصوص دریافت نگردید و در نهایت سه عضو شورای شهر را مجاب داشت تا تصویب ان را نپذیرند و جلسه را ترک کنند و خواستار بررسی بیشتر شوند.