عدم تحقق مطالبات ۹۰۰ کارگر سد شفارود

به گزارش تالشان نیوز فرماندار رضوانشهر در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه ملی سد مخزنی شفارود اظها کرد : به دلیل وجود اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در سد شفارود، شاهد بروز مشکلاتی در زمینه پرداخت حقوق معوقه کارگران در این پروژه ملی هستیم.

محمود قاسمی با اشاره به وجود مشکلات فراوان و در پی توقف اجرای پروژه سد شفارود افزود: بیش از ۹۰۰ نفر از کارگران سد شفارود پیگیر مطالبات معوقه خود می‌باشند که تاکنون محقق نشده است.

وی با بیان اینکه تاکنون پیگیری‌های متعددی برای حل این مسئله از سوی مسئولین شهرستانی، استانی و جناب آقای دکتر محمد یاری نماینده حوزه انتخابیه در سطح ملی انجام شده است، گفت: متاسفانه هنوز موفق به احقاق حقوق کارگران زحمتکش این پروژه نشده ایم.

فرماندار رضوانشهر ادامه داد: تنها ۲۰ درصد از مجموع کارگران مشغول بکار در پروژه سد شفارود، طی سالجاری تا پایان اردیبهشت حقوق و دستمزد دریافت کرده اند و بقیه همچنان در انتظار تصمیم مسئولان و مجرایان پروژه سد هستند.