رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد:

طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان منتفی شد

به گزارش تالشان نیوز ، سلاجقه گفت: طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان منتفی شده و هیچ اتفاقی هم در این زمینه نیفتاده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان هم باید با مجوز محیط زیست انجام شود.

علی سلاجقه گفت: متاسفانه دریاهای ما بسیار ناشناخته هستند و سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های دیگر بیشتر از آن که محافظ دریاها باشند، مخرب آن‌ها بوده‌اند.

او گفت: از آب‌ها صیانت نکردیم؛ همانطور که خشکی را محل زندگی خود می‌دانیم و از آن محافظت می‌کنیم، دریا را محیط زندگی خود ندانستیم.

در سال ۹۸ طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۷ استان مرکزی و شرقی ایران با هزینه ۱۲۸ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود.