صدور دفترچه های تامین اجتماعی از اول اسفند در گیلان متوقف می شود

امیررضا زندی فر از توقف صدور دفترچه های درمانی تامین اجتماعی خبر داد و گفت : از اول اسفندماه صدور دفترچه های درمانی بر اساس خط مشی سازمان تامین اجتماعی و در ادامه فرآیند توسعه خدمات دیجیتالی و فراهم شدن بستر اولیه با راه اندازی نسخ الکترونیک انجام می گیرد.

وی تصریح کرد : بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند با ارایه کارت ملی، شناسنامه برای افراد زیر ۱۸ سال و جلد دفترچه از خدمات مربوطه در مطب های پزشکان و مراکز درمانی استفاده کنند.

رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان خاطر نشان کرد: کاهش خطاهای کاربری در نسخه پیچی، صرفه جویی در هزینه ها، صیانت از محیط زیست با حذف کاغذ و تسریع در خدمات رسانی به بیماران از مهمترین دلایل حذف دفترچه های کاغذی و استفاده از نسخه نویسی الکترونیک است.

وی با بیان اینکه تمهیدات خوبی برای پزشکان طرف قرارداد در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در نظر گرفته شده، اضافه کرد: برای پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی که نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کردند، امضاء دیجیتالی تعریف شده که در پایان هر شب ۹۵ درصد حق ویزیت به حساب آنان واریز می شود.

وی تصریح کرد : بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند با ارایه کارت ملی، شناسنامه برای افراد زیر ۱۸ سال و جلد دفترچه از خدمات مربوطه در مطب های پزشکان و مراکز درمانی استفاده کنند.

رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان خاطر نشان کرد: کاهش خطاهای کاربری در نسخه پیچی، صرفه جویی در هزینه ها، صیانت از محیط زیست با حذف کاغذ و تسریع در خدمات رسانی به بیماران از مهمترین دلایل حذف دفترچه های کاغذی و استفاده از نسخه نویسی الکترونیک است.

وی با بیان اینکه تمهیدات خوبی برای پزشکان طرف قرارداد در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در نظر گرفته شده، اضافه کرد: برای پزشکان طرف قرارداد با تامین اجتماعی که نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کردند، امضاء دیجیتالی تعریف شده که در پایان هر شب ۹۵ درصد حق ویزیت به حساب آنان واریز می شود.

منبع : ایرنا