صدور حکم شهردار اسالم طی روزهای آتی

به گزارش تالشان نیوز پس از گذشت حدود سه ماه از انتخاب شهردار شهر اسالم و بررسی های به عمل آمده توسط وزارت کشور و با توجه اینکه تاکنون ابلاغی جهت رد صلاحیت سیف اله صداقت دوست شهردار منتخب شورای شهر اسالم وصول نشده است

بنابراین به نظر میرسد وی توانسته صلاحیت های لازم از مراجع ذی صلاح را کسب کند.

شنیده ها همچنان حکایت از ان دارد صدور حکم صداقت دوست عضو سابق و کنونی شورای شهر اسالم به زودی به امضای استاندار گیلان خواهد رسید.

به این ترتیب با ابلاغ حکم سیف اله صداقت دوست ، و کنار کشیدن وی از عضویت شورای شهر اسالم سعید تقی نیا عضو اول علی البدل و نفر ششم شورای شهر اسالم جابگزین صداقت دوست خواهد شد .