صاحب عزایی که حضور نماینده را نپذیرفت

به گزارش تالشان نیوز به نقل از حکایت گیلان شنیده ها حکایت از آن دارد روز گذشته در پی حضور یکی از نمایندگان شهرهای غرب گیلان ، در مجلس ترحیم یکی از خانواده های هوادار سابق خود با ممانعت خانواده متوفی روبه شد.


این اتفاق که با درگیری لفظی و فیزیکی میان همراهان این نماینده و خانواده متوفی همراه بود، پس از آن به وقوع پیوست که خانواده متوفی به بدقولی این نماینده نسبت به وعده های داده شده از سوی وی معترض بودند. 

گفتنی است حضور در مراسم ختم از جمله مسائلی است که همیشه مورد توجه نمایندگان گیلان بوده است و یکی از ابزارهای تبلیغاتی محسوب می شود.

توضیح: عکس شاخص تزئینی است.