نماینده انزلی حاصل انفعال و قشون کشی نماینده تالش را قیچی کرد !

شیمی درمانی تالش به انزلی رفت ! ام آر آی تالش نیز در نوبت انتقال به انزلی ؟

مرکز شیمی درمانی انزلی در حالی به دست ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان و نماینده انزلی به بهره برداری رسید که بیش از یک سال از وعده ی راه اندازی این مرکز در تالش میگذرد و نماینده تالش و مسئولین گماشته شده ی وی در حوزه بهداشت و درمان همچنان به دنبال سیاست های قشون کشی تبلیغاتی و خودنمایی و دستاوردسازی جعلی خود به سر میبرند .

به گزارش تالشان نیوز روزهای گذشته در خبر ها آمد که مرکز شیمی درمانی سرپایی بیمارستان شهید بهشتی انزلی افتتاح شد .

این در حالیست که پیش از این در حدود یک سال گذشته مسئولین بهداشت و درمان تالش از راه اندازی مرکز غربالگری سرطان و شیمی درمانی سرپایی خبر داده بودند .

تا حتی در دهه فجر سال گذشته نیز مرکز شیمی درمانی تالش با حضور مسئولین دانشگاه به بهره برداری رسید اما به دلیل انتقال پزشک انکولوژیست تخصیص داده شده به تالش و نبود پرستار و پرسنل مربوط خیلی زود درب این مرکز قفل و زنجیر شد.

در این بین مسئولین دانشگاه علوم پزشکی از تخصیص پزشک به مرکز درمانی بیمارستان شهید نورانی و مرکز شیمی درمانی سرپایی در ابان ماه خبر دادند که تاکنون این اتفاق میسر نگشته است .

همچنین حسن محمدیاری نماینده تالش نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه باران در پاسخ به چرایی عدم راه اندازی مرکز شیمی درمانی تالش به تکرار وعده مسئولین دانشگاه علوم پزشکی پرداخت .

در چنین شرایطی که شهرستان تالش از انفعال مسئولین سیاسی خود و عدم نگاه عادلانه رشت نشینان رنج میبرد شهرستان بندرانزلی در حوزه ی بهداشت و درمان به سرعت در حال توسعه میباشد.

تا جایی که از مکاتبات و پیگیری های نماینده انزلی چنین برمیاید که وی مجوز استقرار دستگاه تشخیصی ام ار ای را نیز برای بیمارستان شهید بهشتی انزلی اخذ نموده است.

و با توجه به اینکه استقرار دو مرکز ام ار ای در منطقه غرب گیلان دور از منطق میباشد ، زمزمه هایی مبنی بر انتقال ام ار ای تخصیص داده شده به بیمارستان شهید نورانی به انزلی قوت پیدا کرده است.

حال باید دید بعد از استقرار مرکز شیمی درمانی در انزلی و قفل و زنجیر شدن این مرکز در تالش ام ار ای تالش نیز در خواب سنگین قشون کشی نماینده تالش از این محفل و از ان مجلس و سخنرانی های تکراری به انزلی خواهد رفت و یا خیر ؟

انچه مبین و مشخص است انست که نماینده انزلی حاصل انفعال حسن محمدیاری در حوزه بهداشت و درمان را قیچی کرد و احتمالا در اینده نیز بکند .