نماینده صومعه سرا در مجلس

شوراها و دهیاران به بنگاه‌های معاملات ملکی تبدیل شده اند

به گزارش تالشان نیوز : دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۶۰ درصد زمین‌های گیلان به افراد غیر بومی فروخته شده است گفت :

بسیاری از افراد از شهرهای دیگر به گیلان مهاجرت می‌کنند و شوراها و دهیاران ما به بنگاه‌های معاملات ملکی تبدیل شده اند.

وی تأکید کرد: باید جلوی این اقدامات گرفته شود در غیر این صورت در آینده باید شاهد موج دستگیری‌ها در میان این افراد باشیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به خرید برخی از زمین‌ها در استان گیلان توسط اعراب، بیان کرد: قانون مالکیت برای غریبه و بیگانه ممنوع است و باید جلوی این کار گرفته شود.