فرماندار فومن :

شهرستان فومن نیازمند کارخانه آسفالت است

فرامرز مرجانی در جلسه هماهنگی احداث کارخانه آسفالت، بر تسریع اجرای این پروژه تاکید کرد و گفت : برخورداری فومن از این کارخانه می تواند در تسریع اجرای پروژه های عمرانی موثر باشد.

به گزارش تالشان نیوز فرامرز مرجانی با بیان اینکه شهرستان فومن به کارخانه آسفالت نیاز دارد اطهار کرد : برخورداری فومن از این کارخانه می تواند در تسریع در اجرای پروژه های عمرانی موثر باشد

فرماندار فومن خواستار اهتمام دستگاه های متولی جهت رفع موانع احداث این کارخانه شد و بر توجه و دقت نظر ادارات مسئول در زمینه تحقق این پروژه تاکید کرد .

مرجانی خاطرنشان کرد باید با تلاش مستمر ، زمینه رضایت هرچه بیشتر مردم از خدمات دولت انقلابی فراهم شود.