طلسم کرسی شهرداری لیسار پس از باباخانی

شهردار لیسار نیامده استعفا کرد

به گزارش تالشان نیوز اعضای شورای شهر لیسار یک ماه پس از عدم تایید صلاحیت گزینه اول خود بابک باباخانی هنوز نتوانسته اند سکان شهرداری را به دست گزینه مناسب بسپارند.


به همین منظور برخی از اعضای شورای شهر لیسار بر آن شدند تا سید حمدالله سیدترابی عضو علی البدل اول شورا که به نظر میرسد دارای  ۳ رأی اعضای شورا بود را به عنوان منتخب خود معرفی کننددکه این امر به دلیل عدم حضور ۲ عضو و عدم حد نصاب جلسه به سرانجام نرسید.


با این حال جلسه ی انتخاب شهردار این بار صبح روز شنبه ۶ آذر با حضور تمام ۵ عضو برگزار شد و همه اعضا به سید حمدالله سیدترابی رای مثبت دادند.


اما این بار اتفاق دیگری رقم خورد که در نوع خود جالب توجه است. شهردار منتخب پیش از اینکه جوهر امضای اعضا خشک شود طی پیامکی از پذیرش پست شهرداری لیسار منصرف شده و این موضوع را به اطلاع اعضای شورای شهر رسانده است.
هنوز از علت این تصمیم عجیب خبری در دست نیست. چنانکه به نظر می‌رسد صندلی پر طرفدار شهرداری لیسار پس از شهرداری ۸ ساله بابک باباخانی چنان طلسم شده که هیچ کس حاضر نیست بر آن تکیه بزن