طی حکمی از سوی استاندار گیلان

شهرام امانی رسما به عنوان بخشدار کرگانرود منصوب شد

به گزارش تالشان نیوز اسدالله عباسی استاندار گیلان طی حکمی شهرام امانی را به عنوان بخشدار بخش کرگانرود شهرستان تالش منصوب کرد

گفتنیست پیش از این شهرام امانی در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست بخشداری کرگانرود عهده دار این مسئولیت بود