رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان:

شالیکاران گیلانی نسبت به دریافت حواله کود، اقدام کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تامین بیش از ۳۲ هزار تن کود شیمیایی در این استان خبر داد و گفت: شالیکارانی که تاکنون نسبت به دریافت حواله کود اقدام نکرده‌اند، با دریافت حواله الکترونیک کود نسبت به دریافت کود از طریق کارگزارن توزیع کود در استان اقدام کنند.

به گزارش تالشان نیوز : صالح محمدی روز، ۲۶ فروردین ماه در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت تامین و توزیع کود شیمیایی کشاورزی در استان گیلان، اظهار کرد: از سهمیه قریب به ۴۲ هزار تنی مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۲ استان گیلان، تاکنون بیش از ۳۲ هزار تن انواع کود شیمیایی تامین شده است.

وی با بیان اینکه از میزان مذکور، بیش از ۱۸ هزار تن کود بین شالیکاران توزیع شده است، افزود: توزیع کود از طریق ۲۰۰ کارگزار بخش خصوصی و تعاونی های تولید و روستایی در استان انجام می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطرنشان کرد: با توجه به ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه پهنه بندی، شالیکاران گیلانی می توانند با در دست داشتن قبض آبیاری و کارت ملی و با مراجعه به مراکز دولتی و یا غیر دولتی کشاورزی با دریافت حواله الکترونیک کود نسبت به دریافت کود ازته، فسفاته و پتاسه از طریق کارگزارن توزیع کود در استان اقدام کنند.

محمدی همچنین از شخم ۱۳۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری این استان خبر داد و گفت: تا به امروز در ۵۷ درصد از اراضی شالیزاری استان شخم اولیه انجام شده است.

وی یادآور شد: طی این مدت کشاورزان برای ۶۲ هزار هکتار از اراضی خود خزانه‌گیری انجام داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر توجه کشاورزان به تقویم زراعی و تفاوت این تقویم برای مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: طبق تقویم زراعی و در راستای مدیریت بهینه آب بهترین زمان پیشنهادی احداث خزانه در فومنات و اراضی خارج از شبکه آبیاری سد سفیدرود تا ۵ اردیبهشت ماه و در اراضی داخل شبکه به غیر از منطقه فومنات تا ۱۲ اردیبهشت ماه است؛ همچنین شالیکاران رستم آباد تا ۲۵ اردیبهشت فرصت دارند نسبت به احداث خزانه اقدام کنند.