سیاست تبلیغی جدید محمدیاری پس از عدم اقبال عمومی مردم از جلسات انتخاباتی !

تالشان نیوز : با وجود انکه خانواده محمدیاری سابقه ی بیش از ۳۵ سال حضور در عرصه سیاسی اجتماعی تالش را در کارنامه خود دارند اما در طول فعالیت های اخیر انتخاباتی خود با عدم استقبال مردم مواجه شده اند و اکثر جلسات انتخاباتی شان یا کم فروغ بوده و یا کاملا نمایشی و در پی فراخوان هواداران خود از سرتا سر سه شهرستان صورت پذیرفته است.

به طور مثال جلسه انتخاباتی محمدیاری در حالی در گنذر ماسال برگزار شد که تصاویر جلسه گواه حضور تعداد قابل توجهی از نیروهای محمدیاری از بخش های مختلف شهرستان تالش میباشد و این خود نشاندهنده عدم استقبال مردم مناطق و روستاها از دعوت محمدیاری ها میباشد.

ضمنا انتشار تصاویر کارناوال سنگین خودرویی با بیش از ۲۰۰ خودرو خود گواهی دیگر بر نمایشی بودن جلسات انتخاباتی محمدیاری و عدم استقبال مردم مناطق و روستایی میباشد.

عدم استقبال از جلسات انتخاباتی حسن محمدیاری ، تا به جایی است که اتاق تشریفات و تبلیغات وی مناطق مختلفی را تعیین میکنند و سپس با کارناوال خودرویی ثابت و همراه خود درانجا حضور پیدا میکنند.