فرماندار تالش :

سپاه پاسداران محصول تجربه های تلخ تاریخ است. محصول ضربه خوردن حضرت علی (ع) و تنها ماندن امام حسین ، سپاه تشکیل شد تا از آن وقایع تلخ خبری نباشد

تالشان نیوز : به گزارش روابط عمومی فرمانداری تالش، مهندس کیا عاشوری طی نشست صمیمی با پاسداران شهرستان از اهمیت حضور این افراد در جامعه خبر داد .

فرماندار تالش در این نشست بیان داشت : سپاه پاسداران محصول تجربه های تلخ تاریخ است. محصول ضربه خوردن حضرت علی (ع) و تنها ماندن امام حسین ، محصول حادثه بزرگ عاشورا است سپاه تشکیل شد تا از آن وقایع تلخ خبری نباشد

سپاه نهادیست عاشورایی که اصحابش آمدن برای پیاده کردن اسلام در کنار رهبر و مولای خودشان، سپاه بر سرشت تقدس آفریده شده و در آن مردان و زنانی وجود دارند که مومند و پاکیزگی را دوست دارند ، سپاه نور است ، سپاه حلال مشکلات مردم است چتر آسایش و آرامش جامعه است.

فرماندار شهرستان ضمن تشکر از عملکرد بسیار خوب فرماندهی و همکاران سپاه تالش در صحنه های مختلف گفت : سپاه تالش در طول این چند سال کارنامه بسیار خوبی از خود بجا گذاشت و در مواقع حساس در کنار مسئولین شهرستان و مردم نقش آفرینی کردند