سفر  هیات هندی جهت بازدید از باغات و سردخانه های نگهداری کیوی تالش

تالشان نیوز : به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی تالش طی هماهنگی های بعمل آمده دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت هند بمنظور رفع موانع و از سرگیری صادرات میوه کیوی به کشور هندوستان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ هیاتی از کشور هند از باغات کیوی و سردخانه های نگهداری میوه بازدید کردند

در این بازدید که مدیر روابط بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و معاون سازمان حفظ نباتات و معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان هیات هندی را همراهی میکردند و از سه باغ کیوی و دو سردخانه نگهداری بازدید به عمل آمد و در جریان مراحل تولید و نگهداری این میوه در  شهرستان تالش قرار گرفتند