سبزه و ماهی قرمز در رودخانه رها نکنید

وحید مصطفی دوست روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: رهاسازی ماهی قرمز و سبزه سفره هفت سین در رودخانه ها، حیات آبزیان را با خطر رو به رو و جریان آب را مختل می کند.

وی اضافه کرد: عمر ماهی های قرمز در تنگ آب اندک است اما رهایی آنها در زیستگاه های طبیعی، عمر آنها را افزایش می دهد و به ماهی های مهاجم تبدیل می شوند.

مصطفی دوست بیان کرد: ماهی های قرمز از تخم ماهی های بومی تغذیه کرده و باعث نابودی قسمتی از آبزیان می شوند و حوضچه های پارک های شهر یا حیاط خانه ها بهترین محل رهاسازی ماهی قرمز است.

وی ادامه داد: سبزه های سفره هفت سین باید روی خاک انداخته یا برای تبدیل به کود آلی در زمین دفن شود و با این کار از آلودگی آب رودخانه ها و تالاب ها جلوگیری خواهد شد.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا ماموران یگان حفاظت این اداره در روز طبیعت برای پایش نقاط گردشگری آماده هستند و در این روز باید همگان از طبیعت حفاظت کنیم.