زندگی دوباره ۳ هموطن با اهدای عضو شهروند مرگ مغزی گیلانی

اعضای بدن مرد ۴۲ ساله اهل شفت در بیمارستان رازی رشت به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش تالشان نیوز ؛ مسئول فرآهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن ابراهیم حسنی مقدم ۴۲ ساله اهل شفت که به علت برخورد دستگاه سنگ فرز به سر، دچار مرگ مغزی شده بود در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی در رشت به ۲ مرد ۵۴ و ۶۴ ساله پیوند زده شد و کبد وی هم با پرواز به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۲۷ گیلانی مرگر مغزی شده به بیماران نیازمند اهدا شد.